C Mấy Đức Cha Trời

Một thanh nin vo nh xứ xin cha lm php hn phối v xin chước khảo kinh v anh vốn l gio l vin nhiều năm.

Cha xứ đắn đo:

Anh trả lời cho ti vi cu hỏi đ. Ny nh, c mấy ức Cha Trời?

Giờ ny m cha cn hỏi, c một ức Cha Trời chứ mấy.

Một ức Cha Trời lm sao coi nổi cả mấy tỉ người?

Xin lỗi cha con qun, vậy c hai ức Cha Trời.

Hai ức Cha Trời m coi nổi cả năm chu bốn biển bao la bt ngt ?

Ờ nhỉ, vậy c ba hay bốn ức Cha Trời g đ, xin cha thng cảm, con bận rộn cả ngy nn qun.

Tm lại, anh cho ti biết c mấy ức Cha Trời no?

Cha cứ lm lễ hn phối cho con đi, rồi cha muốn c mấy ức Cha Trời cũng được m.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang ny thuộc về Cộng Đon Mẹ Đồng Cng/Gio Xứ St. Columba, Minnesota, USA