Đền Tội

Có một ông chết bất ngờ trong một tai nạn, không được chịu Phép Bí Tích cuối cùng. Khi ông lên trước ṭa Thánh Phêrô th́ ông rất lo sợ sẽ bị phạt xuống hỏa ngục đời đời. Ông năn nỉ Thánh Phêrô thương t́nh cho ông xuống luyện tội để thanh tẩy mong có ngày lên Thiên Đàng hưởng phúc Nước Chúa. Thánh Phêrô khi mở sổ về đời ông, Ngài cau mặt có vẻ không hài ḷng. Thấy vậy, ông càng lo sợ hơn và run rẩy van xin.

Bỗng Thánh Giuse ngẩng mặt lên nh́n ông và hỏi: "Như vậy là con có lập gia đ́nh và vẫn đang sống với vợ phải không?... Được bao lâu rồi?...".

Ông trả lời: "Dạ thưa cũng được gần 20 năm rồi!".

Thánh Phêrô liền tỏ vẻ hài ḷng và an ủi ông: "Vậy, kể như con đă đền tội đủ rồi!"

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA