Đức Tin

 

Một người đi biển tnh cờ gặp sng to gi lớn khi thuyền của ng đang vượt biển khơi. Trong cơn nguy cấp đ ng cũng thấy Cha Gisu đi trn mặt biển tiến về pha ng. Nhớ đến đoạn Phc m thuật lại chuyện Cha đi trn mặt biển đến với cc tng đồ, ng ku to: "Lạy Cha, nếu quả l Ngi, th xin truyền cho con đi trn mặt nước m đến với Ngi", v Cha Gisu bảo ng: "Hy lại đy".

Nghe thế, ng vội mặc chiếc o an ton v phao cứu hộ rồi nhảy ngay xuống biển m đến với Cha Gisu, bất chấp sng to gi cả. Cha Gisu đưa tay đn lấy ng v ni: "Hỡi kẻ km lng tin! Sao lại hoi nghi?".

 

Nghĩ mnh bị Cha trch oan, ng vội v ci lại: "Đu c, con chẳng nghi ngờ lời Cha ni một cht no".

 

Cha lắc đầu v hỏi: "Thế th tại sao con lại mặc chiếc o an ton v phao cứu hộ trước khi đến với Ta?"

 

ng gi đầu v ni: "Ci ny con mang theo chỉ để phng hờ thi".

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang ny thuộc về Cộng Đon Mẹ Đồng Cng/Gio Xứ St. Columba, Minnesota, USA