Hậu Quả Tai Hại

Một ông Cố Tây nọ khuyên nhủ các em Thiếu Nhi :

- Các con phải biết vâng lời cha mẹ. Đi đâu hay làm ǵ cũng phải cho cha mẹ biết; nếu không có thể gây hậu quả to lớn …

Một em tỏ vẻ thắc mắc :

- Thưa ông Cố, Chúa Giêsu đă ở lại Giêrusalem mà không nói cho cha mẹ biết, để cha mẹ phải vất vả lo lắng đi t́m. Thế mà có sao đâu ?

Bí quá, ông Cố vội vàng đáp :

- Có "sao" đấy! Các con biết hậu quả tai hại của việc làm đó là ǵ không ? Đó là Ngài phải chết nhục nhă trên cây Thập Giá đấy!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA