KỲ THI VÀO THIÊN ĐÀNG

Chúa Giêsu thắc mắc tại sao có quá nhiều người được lên thiên đàng. Người trách Thánh Phêrô lơ là việc sàng lọc những người mới được lên.

Chúa gợi ư rằng những người mời lên phải qua một kỳ thi để được tuyển vào. Họ phải được hỏi về tôn giáo của họ. Thánh Phêrô nghĩ rằng đó là một ư tưởng tuyệt vời. Sau khi suy nghĩ để t́m câu hỏi chủ yếu, thánh Phêrô chọn câu hỏi sau đây: "Ư nghĩa của Phục sinh là ǵ?"

Gặp người thứ nhất ở cổng thiên đàng, thánh Phêrô hỏi: "Sự quan trọng của Lễ Phục sinh là ǵ?"

"Dạ thưa, đó là một ngày… ngày mà chúng con ... có những quả trứng tô màu và trẻ nhỏ t́m thấy những quả trứng trong sân chơi".

Thánh Phêrô lắc đầu: "Anh không thể vào thiên đàng."

Thánh Phêrô chỉ người thứ hai đứng trong hàng và hỏi: "C̣n chị th́ sao?" 

Người phụ nữ đứng thẳng người lên và cân nhắc câu trả lời: "Thưa thánh Phêrô… vào lễ Phục sinh, thường có món thịt thỏ!"

Thánh nhân buồn bă lắc đầu: "Chị cũng thế, chị không thể vào thiên đàng".

Người kế tiếp trong hàng đă nghe loáng thoáng hai cuộc đối thoại trước. Anh ta có vẻ đă sẵn sàng và đầy tự tin.

Thánh phêrô hỏi người thứ ba: "C̣n anh, ư nghĩa của lễ Phục sinh là ǵ?"

Người thanh niên rạng rỡ đáp: "Đó là ngày Đức Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và được mai táng. Nhưng ngày thứ ba th́ Ngài đă sống lại".

Thánh Phêrô mừng rỡ kêu lên, "Lạy Chúa, sau cùng cũng có một người xứng đáng được vào thiên đàng… Vậy anh c̣n có thể nói thêm ǵ về lễ Phục sinh?"

"Thưa thánh Phêrô, sau khi Đức Giêsu trỗi dậy từ ngôi mộ, Người đă ra ngoài đi săn thỏ và nhặt những quả trứng màu ở sân chơi".

Thánh Phêrô: ???!!!

* * * * * * *