Làm Sao Nghe Được Tiếng Chúa

Trong giờ Giáo Lư, cô giáo nh́n thấy Tí không chịu lắng nghe, nên gọi Tí.

Cô giáo : - Tí, nói cho cô biết làm sao nghe được tiếng Chúa?

Tí giậtt ḿnh vội vă trả lời : - Dạ...dạ... thưa cô... bỏ Chúa dzô chảo rồi chiên lên sẽ nghe tiếng Chúa ạ.

Cô giáo: - Cái ǵ ? Tại sao em nói như thế hả?

Tí : ... Dạ... dạ... thưa cô... bởi v́ Chúa nói... là... là... "Con chiên Ta th́ nghe tiếng Ta" đó mà...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA