Lư Do Không Kiêng Thịt

Ngày thứ sáu mùa Chay kiêng thịt, một thanh niên khỏe mạnh vào quán ăn.

Người tiếp viên tới hỏi: "Thưa ông dùng chi?"

Ông khách nói: "Cho tôi đĩa cá sấu?"

- "Xin lỗi, chúng tôi không có."

- "Cho tôi đĩa cá voi?"

- "Xin lỗi, chúng tôi không có."

- "Cho tôi đĩa cá mập".

- "Xin lỗi, chúng tôi cũng không có."

- "Tiệm ǵ lạ vậy, Chúa ơi, xin Chúa chứng giám, hôm nay con đành phải ăn thịt".

Thế rồi anh gọi tiếp: "Thôi, cho tôi một đĩa thịt beef steak và một chai whisky".

Làm dấu Thánh giá nghệch ngoạc xong, anh ta ăn uống tỉnh bơ, và cảm thấy lương tâm yên ổn hơn khi nào hết :)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA