Lư Do Không Xin Lễ Cầu Nguyện

Vào một chiều mùa thu ảm đạm. Vị linh mục già gặp một bà có chồng mới chết đầu năm vừa rồi. Ngài hỏi bà:


- Bà ơi, bà quên ông chồng rồi à ? Bà không xin lễ cầu nguyện cho linh hồn ông sao ?

 

- Thưa cha ngày nào con cũng nghĩ đến chồng con. Nhưng nếu như ông ấy về thiên đàng rồi th́ xin lễ nào có ích ǵ ?

 

- Thế ông ấy được lên thiên đàng rồi à ?

 

- Con nghĩ thế đấy, c̣n nếu ông ấy xuống hoả ngục rồi th́ có mất tiền xin lễ th́ cũng vô ích thôi.


- Nhưng này bà, giả như ông ấy c̣n ở trong lửa luyện tội th́ sao ?


- Thưa cha, nếu như ông ấy c̣n trong luyện ngục, th́ đối với cái lăo nghiện rượu ấy như thế là xứng đáng quá rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA