Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi

Sau một thời gian giúp Giáo lư cho người dự ṭng là một bà già. Cha sở muốn bà tuyên xưng ḷng tin vào những chân lư chính trong đạo. Cha trịnh trọng hỏi:

- Bà có tin các mầu nhiệm trong đạo công giáo không ?


Bà cụ trả lời liền:
- Điều ǵ con cũng tin, Cha khỏi hỏi.


Muốn đi vào chi tiết hơn, Cha nói :
- Bà có tin mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không ?


Bà b́nh tĩnh đáp :
- Nếu Chúa có đến 10 ngôi hay bao nhiêu ngôi đi nữa th́ con cũng tin hết.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA