Muốn Xưng Tội Trước

Chiều hôm ấy thật đông các bà đến xưng tội và bà nào cũng muốn xưng tội trước. Họ chen lấn nhau thật lộn xộn và ồn ào, cha xứ đang giải tội phải ra khỏi toà, nhẹ nhàng nói với các bà:


- Tôi sẽ ưu tiên cho các bà nào có nhiều tội nhất th́ xưng trước.


Bà nào bà nấy êm ru không hề nhúc nhích, lại c̣n nhường nhau thật khiêm tốn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA