Phán Xét

Ba linh hồn tới trước cửa thiên đàng. Thánh Phêrô đọc tiểu sử và lư do chết của từng linh hồn để Thiên Chúa phân xử.

Thánh Phêrô :
- Linh hồn Smith, con dân Hoa Kỳ, 20 tuổi, sinh viên năm thứ 3, cha là thống đốc tiểu bang, mẹ là luật sư. Chết v́ uống rượu gây tai nạn xe.

Chúa phán :
- Cả đời con được sung sướng, chưa nếm mùi đau khổ là ǵ, thôi con xuống luyện ngục tu thân 50 năm. Đi đi con.

Thánh Phêrô :
- Linh hồn Stephan Müller, con dân của vùng Đông Đức, 25 tuổi, kỹ sư hoá chất, cha mẹ làm cán bộ. Bị bắn chết v́ tội làm gián điệp.

Chúa phán :
- Con đă chịu cực khổ 10 năm, con hăy xuống luyện ngục tu khổ thêm 25 năm nữa nhé. Đi đi con.

Thánh Phêrô :
- Linh hồn Giuse, con dân Việt Nam, 30 tuổi . . .

Chưa kịp nghe hết, Chúa đă vội vàng chạy ra ôm linh hồn này và nói:
- Tội nghịệp con cả đời ở trong hỏa ngục, thôi mau vào thiên đàng với Ta đi con.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA