Tại Sao Chúa Giêsu Không Lập Gia Đ́nh ?

Đức cha Nho có kể một câu chuyện độc đáo.

Khi ra ngoài Bắc, có một câu hỏi rất khó mà giáo dân đă đặt ra với Ngài: "Tại sao Chúa Giêsu đă làm người, đă hội nhập với cuộc sống nhân loại, mà không chịu lập gia đ́nh, vẫn sống cuộc đời độc thân cho đến chết?"

Câu hỏi làm Ngài bí quá, chưa biết trả lời sao! May quá, một ngày kia, Ngài đến Thái B́nh, và đă t́m được lời giải đáp chí lư, qua câu Kinh Thánh mà người miền quê vùng đó đă đọc chữ "L" thành chữ "N":

- Chúa Giêsu đă đi từ "nàng" này sang "nàng" khác, nhưng các "nàng" đă không tiếp nhận Ngài, nên Ngài đă bỏ các "nàng" mà đi nơi khác.

Đức Cha giải thích: "Đó là lư do tại sao Chúa Giêsu đă sống đời độc thân."

Mọi người cười rộ lên. Ngôn ngữ Việt nam thật là lắt léo!?!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA