Tha Thứ Có Điều Kiện

Johnny và em trai căi lộn với nhau. Trước khi đọc kinh tối, mẹ của Johnny nói với nó: "Bây giờ mẹ muốn con tha thứ cho em con".

Nhưng Johnny không ở trong tâm trạng sẵn sàng tha thứ, liền nói: "Không, con không tha thứ cho nó".

Mẹ nó dịu dàng thuyết phục nó nhiều cách nhưng không có hiệu quả. Sau cùng, bà nói: "Nếu như tối nay em con chết, con cảm thấy thế nào nếu con biết con đă không tha thứ cho em con ?"

Johnny có vẻ đồng ư, sau một phút lưỡng lự nó nói: "Được rồi con tha thứ cho nó. Nhưng nếu sáng mai nó vẫn c̣n sống, th́ con sẽ đánh nó".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA