Thế Chỗ


Ông chủ tịch hội đồng giáo xứ đột ngột qua đời...4 ông trùm họ đều ngắm nghía để được bầu lên làm chủ tịch thế vào chỗ trống. Ông nào cũng đến thỏ thẻ, muốn lấy ḷng với cha sở, khiến cho cha sở vừa bối rối vừa bực ḿnh, "Người chết chưa chôn cất xong mà đă tranh nhau chỗ ngồi ...đúng là tham danh tham vọng quá đi thôi!".


Đến hôm ra nghĩa trang, sắp sửa đến giờ lấp huyệt rồi mà ông trùm kia c̣n đến thủ thỉ với cha:
-"Cha đă nghĩ xong chưa? Nhớ để cho con thế chỗ cho ông chủ tịch cũ cha nhé!"


Cha bực lắm, nhưng cố b́nh tĩnh đáp:
-"Ừ...được thôi, nếu ông muốn th́ tôi sẽ ráng kéo dài nghi thức thêm 2 phút nữa...để cho ông có đủ thời giờ mà thế vào chỗ ông cựu chủ tịch đang nằm dưới huyệt kia ḱa...quyết định lẹ lên trước khi người ta lấp đất đấy!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA