Thiên Thần Bản Mạnh

Đầu khoá Giáo lư xưng tội lần đầu, Cha xứ nói chuyện với các em đến học. Cha đưa ra h́nh ảnh:

 
- Một đứa trẻ khôn ngoan sẽ luôn luôn biết vâng theo lời thiên thần bản mệnh của ḿnh. Mỗi sáng khi thiên thần bản mệnh nói với nó :"Dậy mau đi", nó tức khắc tung chăn nhảy ra khỏi giường.

 

- Thế c̣n Bé Tèo, sáng nay trước khi con dậy, thiên thần bản mệnh đă nói ǵ với con nào ?

 
- Thưa Cha, Ngài bảo con: "Tèo, con cứ ngủ thêm một tí nữa đi".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA