Tiền Nào Của Nấy

 

Đầu Năm Mới, anh Năm tới quỳ dưới chân Mẹ Lavang cầu nguyện:

- Mẹ ơi, con biết Mẹ linh lắm. Xin Mẹ giúp con Năm Mới lấy được người vợ hiền, đảm đang, con xin hậu tạ Mẹ $100 đô. 

 

Cẩu nguyện xong anh móc ví lấy $100 đô dâng Mẹ và anh đi chơi bầu cua. Số không hên nên anh thua hết tiền, anh mới quay lại tượng đài Đức Mẹ Lavang và lấy lại $80 đô và nói với Đức Mẹ:

- Mẹ ơi, Mẹ đâu có cần tiến như con. Con mượn lại $80 đô, c̣n $20 đô con xin dâng Mẹ.

 

Anh ra về và quả nhiên anh gặp được cô gái cưới làm vợ như lời anh cầu xin. Thế nhưng cô vợ anh cưới làm vợ là một bà chằng lửa, dân ăn chơi thứ thiệt, Tết năm sau, anh vác xác tiều tụy tới quỳ dưới chân Đức Mẹ than thở:

- Mẹ ơi, con cầu xin Mẹ cho con lấy được người vợ hiền, đảm đang nhưng sao vợ con dữ tợn quá.

 

Bỗng anh nghe bên tai có tiếng th́ thào:

- Tiền nào của nấy con à !

 

Anh Năm: ???!!!!