Xét Ḿnh Xưng Tội

Cha xứ khuyên giáo dân là cần phải xét ḿnh kỹ lưỡng trước khi xưng tội.

Một ông chồng chia sẻ kinh nghiệm về cách thức xét ḿnh như sau:

- "Tôi chỉ cần chọc vợ tôi một câu, vợ tôi sẽ nổi sung lên và đọc cho tôi nghe một lô các thứ tội mà tôi đă làm. Tôi chỉ việc lắng nghe và nhớ lấy. Thế là xong công việc xét ḿnh, vừa mau lại vừa đúng".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA