Xin Mẹ Thông Cảm

Thánh Phêrô cùng với Mẹ Têrêsa Calcuta đang hướng dẫn đoàn con cái của mẹ, mà phần lớn là người nghèo, làm thủ tục để vào Thiên đàng. Bất ngờ, một mệnh phụ phương phi, ăn mặc sang trọng quư phái xuất hiện ngoài Cổng. Thánh Phêrô và toàn thể các thánh vồn vă chạy ra vây quanh chào đón, bỏ mặc đoàn người cùng đinh ngơ ngác nh́n theo. Thấy thế, Mẹ Têrêsa tỏ vẻ bất b́nh với một thiên thần đứng bên cạnh:

- Tại sao ở trên Thiên đàng mà vẫn c̣n cái cảnh trọng giàu khinh nghèo như vậy ?

Thiên thần ôn tồn trả lời :

- Xin Mẹ thông cảm và hiểu cho, v́ đă lâu lắm rồi Thiên đàng mới thấy được một "con lạc đà".… chui qua được lỗ kim đấy, thưa Mẹ!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA