Yu Thương Kẻ Th Mnh

Tại một xứ truyền gio kia, vị Linh mục đ giảng một bi ch l về đức bc i với nội dung "Hy yu thương cả kẻ th của anh em, đ l lời Cha chng ta".

Cha Nhật sau đ, nhận thấy trong xứ đạo c một tệ nạn hơn nữa. l tật uống rượu v m ăn. Ngi xt thấy cần gay gắt chống lại tệ nạn ny v Ngi tuyn bố r:

 - Rượu chnh l kẻ th lớn nhất của anh em. Anh em hy xa trnh n như một thứ bệnh dịch hạch vậy.

Sau bi giảng ny một người trong đm cử tọa tiến ln gần Cha v ni với Ngi:

- Thưa Cha, Cha vừa dạy chng con rượu l kẻ th lớn nhất, nhưng tuần trước Cha cũng dạy chng con r rng l phải yu thương kẻ th mnh, vậy hẳn chng con được php yu rượu chứ !

Nh truyền gio sung sướng v biết rằng, những lời mnh giảng đ được mọi người ch nghe. Ngi mỉm cười khoan khoi v trả lời người vừa thắc mắc:

- Phải con ạ, con đ quả quyết rằng chng ta đ phải yu cả kẻ th của mnh, nhưng Cha đu c dạy l phải ăn tươi nuốt sống kẻ th, phải khng con ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang ny thuộc về Cộng Đon Mẹ Đồng Cng/Gio Xứ St. Columba, Minnesota, USA