Nước Biến Thành Rượu

Có một ông tính khí liều lĩnh đi hành hương đến Thánh địa Lộ Đức.  Trên đường trở về Mỹ, ông khai báo với các nhân viên hải quan phi trường Paris về những cái chai đựng trong vali nhỏ cầm tay:

- Thưa ông, không có ǵ đâu! Chỉ là mấy chai nước lấy từ Hang đá Lộ Đức thôi mà!

Người nhân viên mở nắp thử một chai, và đưa mũi ngửi.  Sau đó nh́n người đàn ông đang bồn chồn lo lắng, người nhân viên mỉm cười nói:

- Nhưng thưa ông, đây không phải là nước mà là rượu hạng nhất của nước Pháp!

Nghe nói thế, người đàn ông vừa làm dấu thánh giá, vừa thốt lên:

- Lạy Chúa, lại thêm một phép lạ khác của Đức Mẹ Lộ Đức nữa.  Nước đă biến thành rượu!