Dưới Đó

Một người đàn bà kia đang ngồi chờ chuyến bay tại phi trường. Trong khi chờ đợi bà rút quyển Kinh thánh trong xách tay ra đọc. Người đàn ông ngồi bên cạnh "hứ" một tiếng khi trông thấy quyển Thánh Kinh. Sau vài phút, không cầm ḷng được, người đàn ông lên tiếng chất vấn:

- "Bà c̣n tin vào những thứ được viết trong cuốn sách kia à?"

- "Vâng, tôi tin. V́ đây là Kinh Thánh mà."

- "Vậy chứ bà có tin người đàn ông nào đó bị cá nuốt vào bụng không?"

- "Ồ, ư ông muốn nói tới ông Giôna chứ ǵ, tôi tin chuyện đó."

- "Bà cho tôi biết: làm sao bị nuốt vào bụng cá 3 ngày mà c̣n sống được?" người đàn ông lên giọng.

- "Tôi cũng không biết nữa. Chắc để khi nào lên thiên đàng tôi hỏi ông Giôna th́ mới biết được."

- "Nhưng lỡ may Giôna không có trên thiên đàng th́ sao?" người đàn ông hỏi cách mỉa mia.

- "Ồ, th́ ở dưới đó ông hỏi sẽ biết ngay thôi mà."