Quảng Cáo Trong Thánh Lễ

Trong khuôn viên nhà thờ, vị linh mục đang đi dạo với một người thương gia. Cậu giúp lễ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa vị linh mục và người thương gia có vẻ rất hấp dẫn, người thương gia trả giá:

- 5 ngàn đô!

- Không được!

- 10 ngàn đô!

Im lặng.

- Thôi được, tôi trả cho Cha 50 ngàn đô nhé!

Vị linh mục vẫn không chấp thuận, người thương gia lắc đầu rút lui. Cậu giúp lễ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:

- Thưa Cha, 50 ngàn đô là một con số không nhỏ đâu, trong khi đó giáo xứ chúng ta đang cần tiền để tu sửa nhà thờ! Sao cha lại từ chối?

Vị linh mục điềm tĩnh trả lời:

- Nhưng con có biết yêu cầu của ông ta là ǵ không? Ông ấy đề nghị với ta rằng mỗi lần làm lễ, giáo dân không thưa "Amen", mà phải hô to "Cocacola" "Cocacola".

- !?