Số Đề

Một ngày kia trong Thánh Lễ đến phần bài giảng, vị linh mục thấy giáo dân cứ ngủ gà ngủ gục bèn đổi chủ đề:

- Hôm nay anh chị em đừng có đánh số đề nghe, v́ có người bảo sẽ ra số 2, có người khác lại bảo sẽ ra số 5.

Nghe đoạn này tất cả mọi người đều tỉnh ngủ.  Khi lễ vừa xong, một bà cụ mau mắn bước vào pḥng áo xin được gặp cha và hỏi ngài rằng:

- Thưa cha, lúc năy trong bài giảng con nghe không được rơ, xin cha có thể nhắc lại cho con được không?

Vị linh mục liền hỏi:

- Vậy cụ muốn tôi lặp lại đoạn nào?

Bà cụ đáp:

- Cha bảo hôm nay số nào là số trúng?

Linh mục: !!!