Thiên Đàng Bao Xa?

Một ngày nọ, sau khi đi học Giáo lư về, Tèo vội vă chạy vào kiếm bố hỏi ngay:

- "Bố ơi! Bố có biết từ trái đất lên thiên đàng phải đi mất mấy ngày không?"

Bố Tèo đang bận rộn nên trả lời cho qua chuyện: "Có thánh mà biết được!"

Tèo bèn đáp: "Bố không biết chớ con biết đó!"

Bố Tèo nổi cáu: "Mày biết thế nào, nói nghe coi?"

Tèo nhanh nhảu trả lời: "Chỉ có 5 ngày mà thôi!"

Bố Tèo gắt gỏng: "Tại sao?"

Tèo đáp tỉnh bơ:

- "Này nhé! Bố tính xem, từ Lễ Thăng Thiên đến Lễ Hiện Xuống là 10 ngày.  Vậy có phải là Chúa Giêsu lên trời mất 5 ngày và Chúa Thánh Thần xuống cũng mất 5 ngày không?"

Bố Tèo: ???