Thng Thạo Thnh Kinh

Một vin cảnh st quay đn, dừng xe của một cha xứ lại v đ chạy qu tốc độ. Vừa quay kiếng xe xuống cha vừa ni một cu Kinh thnh với giọng khẩn cầu: "Phc cho ai c lng thương xt, v họ sẽ được xt thương" (Mt 5:7). Sau một hồi lu ghi ghi chp chp, vin cảnh st quay lại vừa trao cho cha xứ tờ giấy phạt vừa nhẹ nhng ni: "Hy đi v từ nay đừng phạm tội nữa" (Gn 8:11c)