Tiết Kiệm

 

Thánh lễ xong, cha xứ vào pḥng thay áo lễ rồi lại ra nhà thờ đọc kinh cầu nguyện.

 

Khi cha đứng lên định về th́ thấy ông từ cầm bó bông đứng trước bàn thờ Đức Mẹ.  Cha nói với ông từ:

 

- Hôm qua tôi mới mua bông, chắc là c̣n tươi không cần phải thay đâu.  Lúc này kinh tế khó khăn tất cả đều phải tiết kiệm ông ạ.

 

Ông từ trả lời:


- Thưa cha, đây đúng là bó bông mà cha đă mua ngày hôm qua đấy.  Con định đem đi bán rồi mua bó khác rẻ tiền hơn cha ạ!