Ai Có Lư Hơn ?

Trong giờ kiểm tra môn tiếng Việt, thày giáo đưa ra một câu: "Phụ nữ không có đàn ông không là ǵ cả" và yêu cầu các sinh viên phải đặt dấu câu cho đúng.

Khi chấm bài, thày giáo phát hiện ra tất cả các nam sinh đều viết:

- Phụ nữ không có đàn ông, không là ǵ cả.


Trong khi đó các nữ sinh lại viết:

- Phụ nữ không có! Đàn ông không là ǵ cả.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -