Cầu Khấn

Một cô gái đi chùa cầu khẩn:

- Con lạy tiên cô, xin ban cho con lấy được người chồng: Thứ nhất là vô cùng giàu có, thứ hai là chức trọng quyền cao, thứ ba là trẻ và đẹp trai, thứ tư là luôn luôn chung thủy .

Tiên cô nghe xong lắc đầu nói: - Trên trời t́m c̣n không có huống chi dưới đất !!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA