Chỉ Muốn Như Vậy Thôi

Hai vợ chồng ngồi tâm sự với nhau, vợ nũng nịu:

- Trước kia anh nói với em là mỗi ngày anh chỉ cần được gặp em một vài phút là anh đă thấy sung sướng lắm rồi, thế mà bây giờ anh...

Chồng ôn tồn nói với vợ:

- Th́ bây giờ anh cũng chỉ muốn có như vậy thôi mà!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA