Im Lặng Tuyệt Đối

Một đôi vợ chồng trẻ thuê một máy bay du lịch, cứ kỳ kèo giá cả. Sau cùng, viên phi công nói:

- Nếu anh chị không nói câu nào trong khi bay, chuyến bay sẽ miễn phí. C̣n nếu anh chị nói bất cứ lời nào trong lúc bay th́ anh chị phải trả đủ tiền.

Đôi vợ chồng trẻ đồng ư và lên máy bay. Viên phi công sau một giờ giở mọi thủ thuật nhào lộn đành hạ cánh và bực tức nói:
- Xin chúc mừng. Hai người đă im lặng một giờ nên không phải trả tiền.
- Ồ! Có lúc tôi đă suưt nói.
- Lúc nào?
- Lúc vợ tôi rơi ra khỏi máy bay đó.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA