Lộn Nhà

Tại phiên ṭa:

- Bị cáo hăy cho biết, đang đêm anh lẻn vào cửa sổ nhà người ta để làm ǵ?

- Thưa ṭa, tôi uống rượu về muộn, tôi tưởng đó là nhà ḿnh.

- Thế tại sao khi thấy chị chủ nhà thức giấc, anh lại bỏ chạy.

- Tôi tưởng đó là vợ tôi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA