Nói Dối

Bố dặn con: "Mày không được nói dối. Nói dối là điều đáng hổ thẹn".

Con ngoan ngoăn thưa: "Vâng thưa bố. Con sẽ cố gắng nghe theo lời bố!".

Ngay lúc đó có tiếng gơ cửa dồn dập.

Bố hốt hoảng nói với con: "Mày thử ra ngoài xem coi ai gơ cửa. Nếu mà hàng xóm đến t́m bố đ̣i nợ, mày cứ việc nói là tao không có ở nhà nghe chưa!".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA