Oai Nhất Nhà

Một anh khoe với bạn: "Ở nhà, ḿnh là người ra lệnh. Như hôm qua, ḿnh nói với vợ: "Em, lấy nước nóng cho anh!". 

- Cô ấy lấy ngay lập tức à?

- Chứ sao, ngay lập tức chứ, v́ ḿnh không thể rửa bát với nước lạnh được.

- !!!!!

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA