Phán Quyết Sau Khi Ly Dị

 

- Sau khi có phán quyết ly dị vợ, cậu thấy thế nào ?


- Bi đát, thật là bi đát ! Chiếc xe hơi mới mua bằng tiền của tớ kiếm được, toà lại xử cho cô ấy. C̣n lũ trẻ, mà tớ đinh ninh là của người khác, toà lại xử cho sống chung với tớ, như vậy có tức không ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA