Sợ Vợ L Đng

D khng sinh đẻ ra ta.

Nhưng cng nui dưỡng thật l lớn lao.

Khi ta đau ốm xanh xao.

Vợ lo chăm sc hồng ho khỏe ngay.

Sợ ta đi trật đường rầy.

Vợ liền theo di ko ngay về nh.

Khi ta tn tỉnh ba hoa.

Vợ liền "qut nạt" để m răn đe.

Lời vợ dạy phải lắng nghe.

Mai sau "khn lớn" m khoe mọi người.

Ni ra xin hy chớ cười.

Vợ ta ta sợ! Vợ người cn lu...