Tiết Kiệm

Một anh chng keo kiệt về qu chơi, anh ta bước ln tu điện với một ci va ly to lớn v đặt xuống sn tu.

Người bn v bảo:
-- Anh mua v đi tu, v cho người ba ngn, cn v hnh l cồng kềnh th su ngn.

Nghe vậy anh chng bn đ va ly v ni:
- Chui ra thi mnh ơi! Khng ngờ v hnh l lại đắt hơn v người!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang ny thuộc về Cộng Đon Mẹ Đồng Cng/Gio Xứ St. Columba, Minnesota, USA