Trong Tay Anh Là Thứ Ǵ ?

 

Tại một phiên toà h́nh sự xử vụ "cố ư gây thương tích" vị thấm phán hỏi:


- Anh hăy cho tôi biết khi bắt đầu ẩu đả, trong tay đối thủ của anh là một thanh gỗ lim cứng. Vậy tôi xin hỏi: trong tay anh lúc đó là thứ ǵ ?


- Dạ thưa, là Vợ của nó ạ ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA