Đi Đâu?

Ông bố hỏi con trai: "Con thương ba hay thương mẹ hơn?"

- Con thương cả 2 người ạ.

Ông bố không cam ḷng, vặn hỏi tiếp:

- Nếu ba đi Mỹ c̣n mẹ đi Pháp, con sẽ đi đâu?
 
- Con đi Pháp.

- V́ sao ?

- V́ Pháp đẹp và thơ mộng ạ.

- Vậy nếu ba đi Pháp, mẹ đi Mỹ con sẽ đi đâu?

- Đi Mỹ.

- Tại sao ?

- V́ Pháp con đă đi rồi.