Tư Thế Cầu Nguyện Tốt Nhất

Tại một nhà xứ nọ, cha chính xứ đang ngồi thảo luận với hai cha phó xứ về tư thế cầu nguyện tốt nhất.

Một cha phó xứ lên tiếng trước: "Theo tôi, quỳ là tư thế hay nhất!"

Một cha phó xứ khác chủ trương: "Cách cầu nguyện tốt nhất là đứng với hai tay giơ cao hướng lên trời!"

C̣n cha chính xứ đáp: "Cả hai cha đều sai.  Theo tôi nghĩ, tư thế cầu nguyện hiệu quả nhất là nằm trên sàn nhà, dang tay ra!"

Lúc đó có một anh thợ sửa điện thoại dang loay hoay với công việc, cha xứ bè hỏi: "C̣n phần anh, anh nghĩ sao?"

Anh thợ sửa điện thoại từ tốn trả lời: "Thưa cha, tư thế cầu nguyện tốt nhất đối với con là khi con phải treo đầu lộn người từ cột điện thoại đó!"