Chn Con Th Chưa

Một linh mục trẻ, hăng hi, yu đời, v sống rất thn mật với Cha.  Trong x đ c ng chủ tịch x cũng l người Cng gio, nhưng ng ta lại thch cộng sản v nhiều khi cấm cch xứ đạo chuyện ny chuyện kia. Linh mục trẻ tức giận lắm, quyết ra tay cho chủ tịch x biết mặt.

Trước khi ra gặp chủ tịch x để ăn thua đủ, cha vo nh thờ v qu trước tượng Cha chịu nạn cầu nguyện:

- Lạy Cha, Cha biết tn chủ tịch x lo lếu, dm ngăn cản xứ con rước kiệu ngoi đường phố, con xin php Cha con dng đi tay ny đập cho hắn một trận để hắn biết mặt. 

Ni xong cha chờ đợi.  Bỗng từ trn thnh gi c tiếng phn:

- Ny con, con nn nhớ rằng đi tay con đ được xức dầu, thnh hiến, con khng được dng đi tay ấy để đnh đấm người ta. 

Ci đầu suy nghĩ một lt, cha thấy Cha ni đng qu rồi, nhưng cha vụt nghĩ ra một tư tưởng, mắt cha sng ln, cha ngửa mặt ln thưa: 

- Vng, Cha ni đng, đi tay con đ được xức dầu khng nn đnh đấm người khc, nhưng m...đi chn con th chưa ạ!