Cầu Khấn

Hai cha con l li bun đang đi biển th gặp bo.  ng bố cầu khấn:

- Lạy Cha, xin Ngi rủ lng thương chng con.  Thot khỏi cơn bo ny, con sẽ xin dng Ngi một cy nến to cao như cột buồm.

Đứa con nhắc:

- Cy nến bự như vậy mắc lắm đ bố!

ng bố th tho:

Tao biết.  Để qua được cơn bo ny đ, rồi hẵng tnh.