Chúa Không Nhận Lời

Thời chiến tranh, giao tranh ác liệt diễn ra từng ngày.

Trong gian hầm trú ẩn, cả gia đ́nh đọc kinh cầu nguyện.  Máy bay bỏ bom đâu đó, tiếng nổ c̣n xa xa.  Mẹ lẩm bẩm không ngừng:

- Chúa ơi, bỏ đâu chứ đừng bỏ đây, bỏ đâu chứ đừng bỏ đây, bỏ đâu chứ đừng bỏ đây

Một lúc sau, tiếng máy bay vần ngay trên đầu, bom nổ gần ngay bên.  Mẹ càng hoảng sợ hơn luôn miệng kêu:

-  Lạy Chúa tôi, bỏ đây chứ đừng bỏ đâu, bỏ đây chứ đừng bỏ đâu, bỏ đây chứ đừng bỏ đâu

Máy bay đi khỏi, mọi người ra khỏi hầm, Bố bảo:

- Cám ơn Chúa đă không nhận lời Mẹ mày, không thôi th́ chết hết cả rồi!