Cầu Xin

B Tm quỳ trước bn thờ v cầu xin thật lớn:  "Cầu xin Cha gip con để đến sinh nhật ny con sẽ được tặng một cuốn băng game."

Mẹ:  "Sao con cầu xin g m m to thế, cứ ni nhỏ một t Cha cũng nghe thấy m."

B Tm liền ni:  "Con biết rồi, nhưng con lo l ở phng bn, bố khng nghe được mẹ ạ!"