Thiên Chúa Giáo và Lễ Giáng Sinh

 

THIÊN CHÚA GIÁO

 

Một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới là Thiên Chúa giáo. Người theo Thiên Chúa giáo nhiều hơn bất kỳ tôn giáo nào. Thiên chúa giáo được xây dựng do công lao của Đức Giêsu Kitô. Ngài sống cách đây gần 2000 năm. Do đó Thiên Chúa Giáo cũng đă trên 2000 tuổi.

Chúa Giêsu dạy các tín đồ của Người phải tuân theo điều răn quan trọng nhất.

- "Con phải yêu thương Chúa của con với tất cả trái tim và tâm hồn con".

- "Con phải yêu thương những người xung quanh con như chính bản thân con".

Sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cơi chết, các môn đệ của Người đă tin vào Người đến nỗi họ trở nên những nhà truyền giáo không biết sợ hăi. Họ đă rao giảng lời dạy của Người. Nhưng Phaolô, một người không thuộc số 12 môn đệ của Chúa trong những ngày đầu tiên, đă truyền bá Thiên Chúa giáo nhiều hơn bất cứ ai hết. Ông đă đi qua nhiều quốc gia và lập nhiều nhà thờ ở nhiều nơi.

Những tín đồ Thiên Chúa giáo đầu tiên đều là người Do-Thái, họ tin Chúa Giêsu là nhà lănh đạo tôn giáo vĩ đại. Những người Thiên Chúa giáo đầu tiên này đă bị người La Mă đối xử tàn tệ. Đôi khi họ bị người La Mă ép buộc phải đánh nhau với sư tử và những thú dữ khác trong khi người La Mă đứng xem tại hí trường Colosseum.

Nhưng Thiên Chúa giáo không chết, thay vào đó, Thiên Chúa giáo c̣n lớn mạnh hơn. Trong suốt thời đại Trung Cổ, Thiên Chúa giáo đă có ảnh hưởng lớn đối với người dân Châu Âu. Họ đă xây dựng những đại thánh đường để phung tự. Nhà thờ đối với họ quan trọng hơn cả vua và đất nước của họ.

Nhiều ư tưởng nảy sinh về phụng vụ và tín lư của Đức Ki-tô như thế nào. Điều đó đă dẫn đến Thiên Chúa giáo có nhiều chi phái khác nhau và với nhiều h́nh thức phụng tự khác nhau mà hiện tồn tại.

Kinh Thánh là một cuốn sách thiêng đối với tất cả tín đồ Thiên Chúa giáo. Trong Kinh Thánh ghi lại tất cả những lời giảng dạy của Đúc Ki-tô mà tín đồ Thiên Chúa giáo cố tuân theo. Kinh Thánh có nhiều ấn bản được bán nhiều hơn bất cứ cuốn sách nào hết trên thế giới.

Chúa Giêsu dạy rằng mọi người đều quan trọng đối với Chúa. Tư tưởng cho rằng mỗi con người đều quan trọng là nền tảng, là cơ sở cho việc mà con người tự cai trị ḿnh. Đó chính là nền móng cho một nền DÂN CHỦ.
 

LỄ GIÁNG SINH
 

Ngày 25 tháng 12 là một trong những ngày hạnh phúc nhất của nhân loại. Đó là ngày chúng ta đón mừng sinh nhật Chúa Giêsu. Chúng ta gọi là Lễ Giáng Sinh.

Thoạt đầu có nhiều ngày được kỷ niệm như ngày Chúa ra đời. Cuối cùng, hầu hết những người Thiên Chúa giáo hiệp nhất lấy ngày 25 tháng 12 là ngày lễ Giáng Sinh

Lễ Giáng Sing là một lễ hội mang tính tôn giáo. Có những nghi lễ Giáng Sinh đặc biệt trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới. Nhưng cũng có nhiều cuộc lễ hội Giáng sinh không liên quan đến tôn giáo.

Nhưng tất cả chúng ta, những người hiện diện trên hành tinh này đều lấy năm Chúa Giêsu Giáng Sinh làm mốc điểm căn ngữ Giáng Sinh "Anno Domini- Năm của Chúa". V́ thế trước Chúa giáng sinh th́ gọi là BC (before Christ), sau Chúa giáng sinh th́ gọi năm đó là AD (các nhà ngôn ngữ học Viêt Nam (hiện tại) hăy xem xét lại từ "công nguyên")

Ở nhiều nơi trên thế giới lễ Giáng Sinh là mùa Đông thường là lúc có băng tuyết. Người ta thích một "Giáng Sinh trắng". Nhưng ở những vùng ấm áp, lễ Giáng Sinh không có tuyết rơi. Ở miền Nam xích đạo, tháng Chạp về vào lúc mùa hè. Ngày Giáng Sinh có thể là một ngày hè oi ả, và buổi tối – đêm lễ Giáng Sinh có thể là buổi bách bộ trên băi biển.

(After "The Golden Book Encyclopedia")

Tú Nạc

Church of Saint Columba
 1327 Lafond Avenue
 St. Paul, MN 55104