Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Giải Đáp Thắc Mắc Về Bí Tích Ḥa Giải

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: Xin cha vui ḷng cho biết khi vào xưng tội, hối nhân có cần phải xưng rơ mọi tội với Linh mục hay chỉ âm thầm nghĩ trong ḷng và nhận ơn tha tội của linh mục?

Trả lời: Sách Giáo Lư Công Giáo,câu số 1456, đă nói rơ: "Thú nhận tội lỗi của ḿnh với vị linh mục là một phần của bí tích Giải tội; khi xưng tội, các hối nhân phải kể ra tất cả các tội trọng mà ḿnh biết rằng ḿnh đă phạm sau khi xét ḿnh cách nghiêm chỉnh, dù các tội này rất kín đáo và chỉ phạm đến hai giới răn sau cùng của Mười Điều Răn, bởi v́ đôi khi các tội này làm cho linh hồn bị trọng thương hơn hết và nguy hiểm hơn các tội ta phạm mà người khác biết rơ".

Như vậy, không được phép chỉ âm thầm nhớ đến tội trong ḷng mà phải xưng ra dù là tội kín khó nói vơí linh mục. Đó là về phần hối nhân. Về phần linh mục, không có giáo lư, giáo luật nào cho phép linh mục bảo hối nhân không cần phải xưng tội nặng, nhẹ ra v́ Chúa đă biết hết nên không cần phải nói với linh mục nữa. Linh mục nào làm như vậy là tự ư ḿnh chứ không căn cứ vào giáo lư của Giáo Hội dạy về Bí Tích Hoà giải.

* * * * *

Hỏi: Khi nào được phép xưng tội tập thể?

Trả lời: Cũng Sách Giáo Lư, câu số 1483, qui định trường hợp cho phép giải tội chung hay tập thể, theo đó chỉ có trong trường hợp khẩn trương và nguy tử khi không có đủ th́ giờ để linh mục giải tội cá nhân th́ được ban phép tha tội chung cho những người có mặt đang sám hối.. Thí dụ, trong trường hợp chiến tranh, động đất, hỏa hoạn, phi cơ lâm nạn, đắm tầu... Nhưng trong các dịp lễ trọng, dù có quá đông ngướ muốn xưng tội, vẫn không được coi là trường hợp khẩn trương nghiêm trọng khiến phải giải tội tập thể. Trong một Giáo phận, th́ Đức Giám Mục là người quyết định trường hợp nào cho phép giải tội tập thể. Linh mục không được phép tự ư làm việc này, trừ trựng hợp thực sự khẩn trương, nguy tử như đă nói ở trên. Cũng cần lưu ư là nếu hối nhân có tội trọng th́ dù đă nhận lănh ơn tha tội trong trường hợp khẩn trương nói trên, vẫn cần phải di xưng tội cá nhân sau khi vượt qua được cơn nguy tử.

 

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

* * * * *   * * * * *