Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Luân Lư Y Học: Vấn Đề Trợ Sinh Cho Bệnh Nhân Nguy Tử

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: Xin cha cho biết giáo lư của Giáo Hội về hai vấn đề chết êm dịu (euthanasia) và cung cấp lương thực và nước uống cho bệnh nhân mà y khoa đă bó tay cứu chữa.

Trả lời: Sự sống là quà tặng linh thánh (sacred gift) mà Thiên Chúa ban cho con người và chỉ một ḿnh Ngài có toàn quyền trên sự sống đó mà thôi. Chính v́ thế mà Thiên Chúa đă truyền lệnh cho dân Do Thái xưa và toàn thể nhân loại ngày nay: "ngươi không được giết người" (Xh 20:13; Mt 5:21-22).

Thi hành mệnh lệnh này của Thiên Chúa, Giáo Hội đă nêu rơ những trường hợp phải bảo vệ sự sống của con người bằng mọi giá, nghĩa là không được phép làm bất cứ điều ǵ có thể nguy hai đến sinh mạng của ai, dù chỉ là một thai nhi chưa ra đời.

Liên quan đế vấn đề chữa trị cho các bệnh nhân hiểm nghèo, y khoa ngày nay, đưa ra 2 trường hợp để cho phép chấm dứt sự sống của một bệnh nhân mà y khoa cho là đă hết hy vọng cứu chữa.

I-Trường hợp thứ nhất: liên quan đến các bệnh nhân bị các chứng nan y hay tật nguyền, đau đớn và đang chết dần chết ṃn mà y khoa đă chịu bó tay, không thể cứu chữa được nữa. Không chữa được mà để bệnh nhân chịu đau đớn hành hạ lâu ngày là điều vô ích theo lư luận của y khoa. V́ thế, họ đề nghị giải pháp chích thuốc cho chết êm ái, (euthanasia) để khỏi kéo dài sự đau khổ cho bệnh nhân và tốn phí cho gia đ́nh.

Đây là giải pháp của y khoa dựa trên những dữ kiện thực tế và khoa học. Nhưng trên b́nh diện luân lư, đạo đức th́ giải pháp này hoàn toàn không thể chấp nhận được, v́ nó vi phạm đến quyền tối thượng của Thiên Chúa trên mạng sống của con người.

V́ thế Giáo Hội đă dạy như sau: "Dù với lư do nào và với phương tiện nào đi nữa, trực tiếp làm cho chết êm ái cũng chỉ là chấm dứt cuộc đời của những người bị khuyết tật, đau yếu hoặc đang chết dần chết ṃn. Về mặt luân lư, điều này không thể chấp nhận được." ( SGLGHCG, số 2277).

Nói rơ hơn, Giáo Hội không cho phép dùng bất cứ phương pháp nào có mục đích chấm dứt sớm sự sống của một bệnh nhân, dù cho y khoa đă bó tay cứu chữa. Nghĩa là phải tôn trọng tiến tŕnh tự nhiên của sự chết (natural death) chứ không được can thiệp cách nào để đẩy nhanh tiến tŕnh tự nhiên này theo ư muốn của con người.

Nhưng cũng cần nói thêm về trường hợp bệnh nhân, đang được các phương tiện trợ sinh như máy giúp cho thở (techniques of resuscitation) trong các pḥng săn sóc đặc biệt (Intensive Care Unit). Bao lâu cơ thể c̣n cần đến các phương tiện này, th́ không được phép ngưng cho sử dụng. Ngược lại, chỉ khi nào các cơ năng chính yếu như năo bộ, tim phổi và thận đă ngưng làm việc, nhưng bệnh nhân vẫn c̣n thoi thóp thở v́ nhờ có máy hoạt động th́ khi đó được phép rút các phương tiện trợ sinh kia ra.

II-Trường hợp thứ hai: liên quan đến những bệnh nhân ở trong t́nh trạng gọi là "thảo mộc= vegetative state". Đó là trường hợp những bệnh nhân bị hôn mê bất tỉnh (coma) mà mọi phương pháp cứu chữa của y khoa đă vô phương giúp cho phục hồi. T́nh trạng hôn mê này cứ kéo dài khiến bệnh nhân không tỉnh lại mà cũng không tắt hơi thở. Đó là t́nh trạng của một bệnh nhân tên là Chiavo bên Florida cách nay 6 năm trước khi chết (2005). V́ bệnh nhân cứ thoi thóp trong cơn hôn mê bất tỉnh này từ nhiều năm và mọi phương pháp cứu chữa đă trở nên vô hiệu, nên người chồng, với sự hỗ trợ của các bác sĩ trị liệu, đă xin ṭa cho phép rút ống truyền nước và đồ ăn lỏng ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ṭa cho phép và người ta đă rút ống truyền kia ra và chỉ vài ngày sau đó bệnh nhân đă tắt thở. Ṭa Thánh đă phê phán việc này là vô luân. Và cũng nhân vụ này, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, trong thắc mắc gửi sang Ṭa Thánh tháng 7 năm 2005, đă nêu hai câu hỏi sau đây:

1- Có bó buộc về luân lư để cung cấp đồ ăn và nước uống cho các bệnh nhân trong t́nh trạng "thảo mộc = vegetative state" không? (trừ trường hợp cơ thể của bệnh nhân không c̣n tiếp nhân được nữa)

2- Có được phép ngưng việc cung cấp đồ ăn và nước uống cho bệnh nhân trong t́nh trạng trên nếu bác sĩ đă kết luận là bệnh nhân sẽ không bao giờ hồi tỉnh lại được nữa?

Để trả lời cho hai câu hỏi này, ngày 01 tháng 8 năm 2007 , Đức Hồng Y William Lavada, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lư Đức Tin (Congregation of the Doctrines of the Faith) của Ṭa Thánh đă trả lời rơ như sau :

1- Về câu hỏi thứ nhất, câu trả lời là . Việc tiếp đồ ăn và nước uống, dù bằng phương pháp nhân tạo, trên nguyên tắc, cũng là phương tiện thích đáng để bảo toàn sự sống. Do đó, bó buộc phải cung cấp đồ ăn và nước uống cho bệnh nhân. Như vậy sẽ tránh cho bệnh nhân khỏi đau khổ và chết v́ đói và khát nước (suffering and death by starvation and dehydration).

2- Về câu hỏi thứ hai, câu trả lời là KHÔNG. Lư do, bệnh nhân dù ở trong "t́nh trạng thảo mộc thường xuyên = permanent vegetative state", th́ vẫn là con người với đầy đủ nhân phẩm, nên phải được săn sóc b́nh thường và cân xứng, kể cả được cung cấp đồ ăn và nước uống dù với phương tiện nhân tạo (artificial means).

Đức Thánh Cha Bênêđíchtô XVI đă chấp thuận hai câu trả lời trên đây, khi tiếp kiến Đức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo lư Đức Tin và cho phép công bố các câu trả lời trên đây. (Orgins,September 2007, Volume 37, Number 16).

Như vậy, Ṭa Thánh không cho phép việc ngưng tiếp đồ ăn và nước uống, dù bằng phương pháp nhân tạo, cho bệnh nhân lâm vào t́nh trạng vegetative state (thảo mộc) mê man bất tỉnh, dù y khoa có cho việc này là vô ích đối với bệnh nhân trong trường hợp này.

Đây là vần đề luân lư y khoa (medical ethics) mà các y sĩ, y tá và tín hữu Công giáo cần nắm vững để thi hành khi chăm sóc bệnh nhân.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 

* * * * *   * * * * *