Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Luật Xưng Tội Rước Lễ Mùa Phục Sinh

Hỏi:

Giáo hội rất đề cao Phép Thánh Thể...
Xin cho biết: - Ai được rước lễ? Ai phải rước lễ trong mùa Phục sinh? Điều răn thứ 4 trong 6 điều răn của Hội thánh dạy "Rước Ḿnh Thánh Chúa trong mùa Phục sinh", bắt đầu và kết thúc ngày nào? Muốn rước lễ phải làm ǵ? Ai không được rước lễ?

 Đáp:

Nói đến luật Hội thánh th́ xin bắt đầu bằng việc mở giáo luật coi xem sao?

1- Trước hết, Giáo hội rất đề cao Phép Thánh Thể.
Giáo luật viết: "Bí tích Thánh Thể là BT cao trọng nhất, trong đó Chúa Giêsu hiện diện, tự hiến và trở nên lương thực, nhờ đó Giáo hội tiếp tục được sống và tăng trưởng…" (điều 897)

Theo những lời trên, ta hiểu rằng: nhờ Ḿnh Thánh Chúa,  con cái Giáo hội được "sống và "lớn lên" trong Chúa. Nói ngược lại, không có Thánh Thể Chúa, linh hồn ta sẽ "yếu đuối, c̣m cơi, và chết". Chúa đă phán:"Ai ăn Thịt Ta…sẽ sống muôn đời" (Ga 6,58)

2- Ai được rước lễ:
"Bất cứ ai đă chịu Phép Rửa tội và không bị luật cấm, đều có thể và phải được nhận cho rước lễ" (điều 912)

3- Ai buộc rước lễ mùa Phục sinh?
"Mọi tín hữu, sau khi rước lễ lần đầu, buộc phải rước lễ ít nhất mỗi năm một lần.(Giáo luật số 920,2). Mệnh lệnh này phải được chu toàn vào mùa Phục sinh (mùa Phục sinh bắt đầu từ lễ Chúa Phục sinh đến chiều lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống), trừ khi có lư do chính đáng, có thể chu toàn vào mùa khác trong năm ( điều 920,2).

- Cho thân xác ăn một năm một bữa, hay cho linh hồn một năm rước Chúa một lần thí ít quá, v́ vậy, Giáo hội dạy ta phải "siêng năng và sốt sắng nhận lănh Ḿnh Thánh Chúa, hết ḷng thờ phượng bái kính Thánh Thể Chúa" (điều 898),

- Giáo hội rộng ban: "Nếu một ngày ai dự 2 lễ, th́ được rước lễ 2 lần" (Gl điều 917), miễn là họ kiêng ăn uống (trừ nước lă hoặc uống thuốc ít là 1 giờ trước khi lên rước lễ) nhưng không buộc 1 giờ đối với các người già, người bệnh và người săn sóc bệnh nhân, nếu họ ăn chút ít mà không đủ 1 giờ th́ cũng được phép rước lễ (điều 919,3).

- Người tín hữu nguy tử (gần chết), dù đă rước lễ rồi, cũng được rước lễ nữa như của "Ăn đàng" về trời. Các ngày sau c̣n nguy tử th́ cứ được rước lễ nữa (điều 921-922). Trẻ em nguy tử cũng được rước lễ, nếu em (chưa xưng tội lần đầu) nhưng phân biệt được Ḿnh Thánh Chúa và của ăn thường, và kính cẩn rước lễ (điều 913).

4- Muốn rước lễ phải làm ǵ?
Ba điều kiện để rước lễ như giáo lư các em xưng tội lần đầu vẫn học là: 1/ Sạch tội trọng, 2/ Có ư ngay lành, 3/ giữ chay 1 giờ trước khi rước lễ.

Mỗi khi rước lễ, phải dọn tâm hồn với ḷng tin, cậy kính mến, khiêm nhường "Lạy Chúa, con chẳng đáng..."
Chúng ta thật bất xứng và thiếu sót, không đáng rước Ḿnh Máu thánh Chúa , nhưng ta được phép "nhờ Mẹ Maria" giúp dọn ḿnh và cám ơn khi rước Chúa, đó lại là điều rất đẹp ḷng Chúa.

5 - Những ai không được rước lễ?
a/ Những ai "biết ḿnh phạm tội trọng và chưa xưng tội trước th́ không được rước lễ" (Gl điều 916).
b/ Những ai bị vạ tuyệt thông (ví dụ: phá thai, (1398) và cấm chế sau khi h́nh phạt đă tuyên kết hay tuyên bố,
c/ Những ai cố chấp trong tội trọng công khai, (ví dụ: ly dị rồi tự ư kết hôn không có phép Giáo hội) (Gl điều 915). 

Xin kể câu chuyện về ích lợi việc rước lễ:

Ông thánh Thomas More (1478-1525) đă một thời làm quan tể tướng của vua Henri 8 nước Anh. Tuy làm quan lớn trong triều đ́nh, nhưng ông vẫn đi lễ và rước lễ hằng ngày. Việc này làm các quan trong triều bàn tán, họ nói:

- Một giáo dân như quan tể tướng bận rộn với biết bao công việc, bao lo âu.. c̣n phải mất thời giờ đi lễ thường xuyên như thế.

Quan tể tướng trả lời ngay:

- Thế nhưng chính các vị đă chính xác nêu lên những lư do giải thích tại sao tôi cần phải Thường xuyên đi lễ và rước lễ. Nếu tôi có nhiều lo âu, việc rước lễ đem lại cho tôi sự can đảm, nếu mỗi ngày tôi phải gặp bao cơ hội làm phiền ḷng Thiên Chúa, mỗi ngày việc rước lễ cho tôi những sức lực mới để tôi chống trả tội lỗi. Nếu tôi cần sự khôn ngoan và hiểu biết để chu toàn những phận vụ khó khăn, tôi t́m đến với Chúa mỗi một ngày để gặp được ánh sáng và những lời khuyên.

Lm. Đoàn Quang, CMC

* * * * *   * * * * *