Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Người Công Giáo Có Được Phép Tin Bói Toán Trong Ngày Tết Không?

 

Hỏi: Nhân dip mừng Xuân, xin cha cho biết người Công giáo có được phép tin 12 Con Vật làm chủ vận mạng con người và vũ trụ như huyền thoại Đông phương tin tuởng không?

 

Trả lời: Chắc chắn là không được phép tin, v́ trái với Điều răn thứ nhất dạy ta phải tin kính và thờ lạy Một Thiên Chúa là Đấng dựng nên muôn loài muôn vật như Chúa Giêsu đă trả lời cho tên quỷ đến cám dỗ Chúa trong hoang địa khi xưa: "ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và thờ phượng một ḿnh Người mà thôi" (x. Mt 4,10).

 

Đây cũng chính là mệnh lệnh củaThiên Chúa truyền cho dân Do Thái qua trung gian ông Mai- Sen: "Nghe đây hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA,Thiên Chúa của chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất" (Deut 6,4). Như thế, mọi việc tin và tôn kính bất cứ một thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa ra đều nghịch với Điều Răn Thứ Nhất của Bản Thập Giới (Decalogue). Cụ thể, trái với Điều Răn này là những thực hành nguy hại sau đây:

1- thuyết đa thần (polytheism)
= thần tài, thần bếp, thần hỏa, thần mưa, thần gió ...

2- tục mê tín dị đoan (superstitions)
như kiêng con số 13, tin số 9 ...

3- thờ ngẫu tượng (idolatry)
tức là tôn thờ những ǵ không phải là Thiên Chúa như thờ ma quỷ, thờ tiền của, khoái lạc, quyền thế, danh vọng …

4- hoặc thờ một con vật (the Beast)
mà nhiều Thánh Tử Đạo đă thà chết chứ không chịu thờ lạy "Con vật" nào. (x. Sách Giáo Lư Công Giáo, số 2113-2114).

Cũng nghịch vớí Điều Răn thứ nhất là các tin tuởng đặt vào khoa bói toán (divination) và ma thuật (magic) như gọi hồn người chết, tra cứu tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, bói quẻ, xin sâm, đồng cốt, phù thủy…Khi đặt tin tưởng vào những việc này, ngướ ta đă gạt bỏ Thiên Chúa là Đấng duy nhất cầm quyền sinh tử cuả con người và vạn vật trong vũ trụ này. (x. Sđd. số 2115-2117)  

 

Ngoài ra, cũng đuợc xem là nghịch vơí Điều răn thứ nhất những ai theo thuyết vô thần (atheism) hoặc vô tôn giáo (irreligion). Thuyết vô thần đuợc xem là nguy haị cho đức tin Công giáo hơn cả v́ thuyết này xoá bỏ hay phủ nhận mọi suy tư đưa đến nh́n nhận có Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên con người cũng như toàn thể vũ trụ hữu h́nh và vô h́nh. Thuyết này cũng chối bỏ mọi tin tưởng đặt vào bất cứ thần linh nào ngoài con người và thế giới vật chất hữu h́nh này.

 

Sau hết, nghịch với Điều răn thứ nhất của Chúa c̣n phải kể đến tôi gọi là "vô tôn giáo" (irreligion) thể hiện qua ba h́nh thức sau đây:

 

a- Thử thách Chúa bằng lời nói hay hành động. Đây là tội của tên qủy đă thách Chúa Giêsu trong hoang địa hăy "giao ḿnh xuống đất" từ trên nóc Đền Thờ. (x Lc 4,9)

 

b- Phạm thánh (sacrilege): xúc phạm đến Thánh Thể, như quăng Ḿnh Thánh xuống đất, đổ Máu Thánh c̣n dư sau Rước Lễ vào bồn rửa tay, nhất là đem Thánh Thể về nhà cho ai dùng để làm việc phù phép nào đó. Cũng được kể là phạm thánh khi có thái độ hoặc hành vi khinh thường các bí tích và á bí tích (Ảnh Tượng Chúa, Đức Mẹ và các Thánh, tràng hạt, sách kinh) và có hành vi ô uế nơi thờ phượng như Nhà Thờ, Nhà Nguyện.

 

c- Tội mại thánh (c̣n gọi là buôn thần bán thánh = simonia): như đ̣i tiền để ban một bí tích, để dâng Lễ hay cầu nguyện cho ai. Đ̣i tiền ở đây khác với bổng Lễ (mass stipend) mà Giáo luật cho phép thu theo mức mà Giáo Quyền địa phương ấn định. Thí dụ ở các Giáo Xứ Mỹ, bổng lễ là 5 đôla cho mỗi ư Lễ chẳng hạn. Linh mục không được phép đ̣i bổng Lễ cao hơn mức quy định và không được gây cho giáo dân lầm tưởng rằng dâng nhiều tiền th́ được lợi ích thiêng liêng nhiều hơn là ít tiền hay không có bổng lễ. Nếu linh mục nào làm với ư này hoặc giáo dân nào muốn dùng tiền của để mua ơn thánh Chúa th́ đều mắc tội mại thánh (x. Sđd. Số 2111-2123).

Đó là tóm luợc những tội nghịch với nhân đức thờ phượng dựa trên Điều răn Thứ Nhất trong Mười Điều Răn của Chúa mà tín hữu cần biết để tránh.

 

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 

* * * * *   * * * * *