Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Tại Sao Giáo Hội Công Giáo Không Truyền Chức Linh Mục Cho Phụ Nữ?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Từ bao lâu nay, các giáo phái ngoài Công Giáo, đặc biệt là anh em Tin Lành, đều dùng Kinh Thánh (Sola Scriptura) làm nền tảng để chỉ trích Giáo Hội Công Giáo là không theo sát Kinh Thánh, nên đă sai lầm trong nhiều lănh vực, điển h́nh là gọi Đức Giáo Hoàng là Đức Thánh Cha (Holy Father) cũng như gọi các linh mục là Cha (Father). Họ cũng căi rằng trong Kinh Thánh không có từ ngữ nào là "Công giáo" (Catholic), cũng như không có bằng chứng nào cho phép tuyên bố Đức Mẹ trọn đời đồng trinh và lên trời cả hồn xác (assumption) như Giáo Hội Công Giáo tuyên bố bằng tín điêu (dogma) buộc mọi tín hữu phải tin. Đặc biệt một số giáo phái như Methodist, Lutheran, Evangelist, Episcopal, Anh Giáo (Anglican Communion) v.v. c̣n truyền chức cho cả nữ giới làm linh mục nữa !

Sự kiện này cho thấy là chính họ đă không theo sát Kinh Thánh như họ thường tự hào. V́ nếu họ đọc kỹ Kinh Thánh Tân Ước, th́ họ không thể chối căi được sự kiện hiển nhiên sau đây:

“Chúa Giêsu chỉ ăn Bữa sau hết với Nhóm 12 mà thôi.” (Mt 26:20; Mc 14:17).

Nghĩa là với 12 Tông Đồ là những người đàn ông mà Chúa đă chọn từ đầu để tham gia vào Sứ Vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa. Không phải Chúa không nh́n thấy trước đ̣i hỏi của thời đại ngày này về việc cho nữ giới làm linh mục. Thực ra, chúng ta phải tin rằng Chúa không hề sai lầm, hay sơ sót khi chỉ quy tụ Nhóm 12 trong Bữa Ăn cuối cùng đó. Sự kiện Mẹ Maria và một vài phự nữ vẫn đi theo hầu Chúa đă vắng mặt trong bữa ăn trên không phải là việc ngẫu nhiên ngoài ư muốn của Chúa. Chính Người đă cố ư không mời họ mà chỉ muốn quy tụ riêng Nhóm 12 trong bữa ăn này để họ được tham dự trước tiên vào hai việc trọng đại Chúa làm trong bữa ăn cuối cùng này: đó là việc Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể, để "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:20). Đồng thời, Người cũng lập Chức Linh Mục Thừa tác (Ministerial priesthood)) qua đó Chúa đă truyền chức linh mục đầu tiên cho 12 Tông Đồ hiện diện để từ đó về sau "anh em hăy làm việc này mà nhớ đến Thầy" (Lc 22: 19; 1Cor 11:25)

Như thế, rơ ràng Chúa Giêsu chỉ chọn người nam (đàn ông) để truyền chức linh mục, chứ không hề chọn phụ nữ nào kể cả Mẹ Maria, Mẹ Người, là Đấng "đầy ơn phúc hơn mọi người" (Kinh Kính Mừng).

Ai dám nói là Chúa Giêsu đă coi thường Mẹ của Người, hay sơ sót không mời Đức Mẹ hay một vài phụ nữ khác vào tham dự bữa ăn lịch sử nói trên ?

Một chi tiết không kém quan trọng khác nữa là việc Chúa Giêsu cũng chỉ rửa chân cho 12 Tồng Đồ hiện diện mà thôi (xem Ga 13:3-5). V́ thế cho đến nay, mỗi khi cử hành Phụng vụ ngày Thứ Năm Tuần Thánh ở Rôma, các Đức Thánh Cha chỉ rửa chân cho 12 người đàn ông được tuyển chọn mà thôi. Nghĩa là chưa có Giáo Hoàng nào chọn phụ nữ để rửa chân trong dịp này bao giờ.

Như vậy, ở đâu chọn thêm phụ nữ hoặc cho mọi người trong nhà thờ rửa chân cho nhau là đă tự ư "phăng" ra ngoài truyền thống của Giáo Hội dựa trên bằng chứng Kinh Thánh Tân Ước mà Ṭa Thánh Rôma luôn thi hành trung thực từ xưa đến nay.

Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo Đông Phương (Eastern Orhodox Churhes) đă căn cứ vào chính lời nói và việc làm của Chúa Giêsu trong Bữa Ăn sau hết để từ chối việc truyền chức linh mục cho nữ giới hầu được trung thành và trung thực với ư muốn của Đấng đă chia sẻ Chức Linh Mục đời đời của minh, đầu tiên cho các nam Tông Đồ và những người kế vị.

Cũng v́ trung thành với ư muốn của Chúa Giêsu về việc chỉ truyền chức linh mục cho nam giới, nên khi chọn người thay thế Giuđa cho đủ con số 12, các Tông Đồ cũng đă rút thăm để chọn ông Mathia, chứ không chọn một phụ nữ nào cả (Cv 1:23-26).

Lại nữa, sau khi Chúa Giêsu về Trời, khi hiện ra với Saolê trên đường đi Đamát, Chúa đă đích thân chọn thêm Saolê, tức Phaolô, là Tông Đồ cho dân ngoại và cũng là một đại Tông Đồ đă có công lớn trong việc xây dựng Giáo Hội sơ khai cùng thời với Nhóm 12, mặc dù ngài không thuộc nhóm này từ đầu.

Chính ngài cũng đă đặt tay để truyền chức cho Timôthê, một môn đệ thân tín, như ta đọc thấy trong thư mục vụ sau đây:

 "V́ lư do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng mà anh đă nhận được khi tôi đặt tay trên anh" (2Tm 1: 6)

Và công tác với Phaolô trong hành tŕnh truyền giáo lúc ban đầu cũng chỉ có những người thuộc nam giới như Timôthê, Luca, Mác cô, Xốt Tê Nô, Titô, Ê-páp-rô-đi-tô, Ty-khi-cô v.v...

Nhưng chắc chắn đây không phải là việc đề cao nam giới và coi thường nữ giới trong Giáo Hội

Nữ giới có vai tṛ riêng của họ trong chương tŕnh sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa.

Cụ thể, những phụ nữ như Thánh Catarina, Têrêsa Giêsu Hài Đồng, hay Mẹ Têrêxa Calcutta đâu cần phải là linh mục mà vẫn làm được bao việc vĩ đại hơn cả biết bao linh mục, hay Giám mục.

Và cao trọng hơn hết là vai tṛ của Đức Mẹ, một người nữ duy nhất mà Chúa Giêsu đă chọn làm Mẹ của Giáo Hội, khi Người trao Gioan cho Mẹ từ trên thánh giá (Ga 19:25-27).

Mẹ không cần phải chia sẻ chức Linh Mục đời đời của Chúa Giêsu, nhưng Mẹ đă "đồng công cứu chuộc" với Chúa từ khi Mẹ "xin vâng" làm Mẹ Ngôi Hai, cho đến khi đứng dưới chân thập giá, chia sẻ những thống khổ của Chúa và chứng kiến cái chết của Người để hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại. Và từ khi nhận lănh sứ mệnh là Mẹ Giáo Hội cho đến nay, Mẹ đă đồng hành và không ngừng nâng đỡ đắc lực cho Giáo Hội được thăng tiến vượt bực để chu toàn sứ vụ rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng Cứu độ mà Chúa Kitô đă trao phó trước khi Chúa về Trời.

Tóm lại, Giáo Hội có lư do vững chắc để không trao chức linh mục cho nữ giới, và chắc chắn đây không phải là việc coi thường phụ nữ như những người đ̣i hỏi đă và đang chỉ trích Giáo Hội về vấn đề này.

Là tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hộ Công Giáo, chúng ta phải vâng phục và tuân thủ những ǵ Giáo Hội dạy bảo nhân danh Chúa, v́ lời Người đă nói với các môn đệ xưa kia: "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đă sai Thầy" (Lc 10:16).

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

* * * * *   * * * * *