Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Tội Phạm Đến Chúa Thánh Thần Là Tội Nào?

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: Xin Cha giải thích rơ tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần th́ không được tha thứ?

Trả lời: Trong Tin Mừng Thánh Maccô, Chúa Giêsu nói: "Thầy bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, th́ cũng c̣n được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần th́ chẳng đời nào được tha, mà c̣n mắc tội muôn đời" (Mc 3,28-29)

Chúng ta giải hiểu thế nào về lời dạy trên đây của Chúa Giêsu?

Trước hết, chúng ta cần nhớ lại những lời Chúa Giêsu đă nói với các Tồng Đồ về Chúa Thánh Thần như sau:

"Thầy ra đi th́ có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử..." (Ga 16: 7-8)

Đấng Bảo Trợ (the Paraclete) mà Chúa Giêsu nói đây chính là Chúa Thánh Thần. Ngài là Thần Chân Lư (the Spirit of Truth) là Thần Khí của Thiên Chúa (the Spirit of God) là Đấng được sai đến để "dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn" (Ga 16, 13) một sự thật mà các Tông Đồ không thể hiểu thấu nếu không có sự trợ giúp của Thần Khí Chúa.

V́ thế, sau khi sống lại từ cơi chết, Chúa Giêsu đă hiện ra với các Tông Đồ, thở hơi vào các ông và nói "anh em hăy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20: 22). Chúa ban Thánh Thần cho các Môn đệ để giúp họ thấu hiểu những điều Người đă dạy bảo họ trong 3 năm sống chung trước khi Người thọ nạn thập giá và lên Trời.

Khi lănh nhận bí tich rửa tội, qua việc sức dầu thánh, chúng ta đă lănh nhận một phần ơn Chúa Thánh Thần. Với bí tích thêm sức, ta được ban đầy đủ ơn của Chúa Thánh Thần để kiện toàn ơn tái sinh qua phép rửa và để "cho ta sức mạnh đặc biệt hầu loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm với tư cách là những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, nghĩa là để tuyên xưng danh Chúa một cách can trường và không bao giờ hổ thẹn về Thập Giá của Người" (Sách Giáo Lư Công Giáo, số 2044).

Chính nhờ Thần Khí Chúa mà người tín hữu được lớn lên vững manh trong đức tin, được hiểu rơ hơn về Chân Lư của Chúa Giêsu, ư thức đầy đủ về nguy haị của tội lỗi, được thúc dục tin tưởng vào ḷng thương xót, tha thứ của Thiên Chúa và được ḷng yêu mến Người. Đây là đại cương những việc Chúa Thánh Thần đă và đang làm trong tâm hồn mọi tín hữu Chúa Kitô và trong Giáo Hội của Chúa từ thời sơ khai cho đến ngày nay và c̣n măi măi về sau cho đến hết thời gian.

Như vậy, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội mang nội dung sau đây:

  • Hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa là Cha nhân lành giầu ḷng xót thương và tha thứ

  • Từ khước ơn cứu chuộc của Chúa Kitô

  • Phủ nhận Chân Lư mà Thần Khí Chúa đă mặc khải cho con người

  • Không c̣n nh́n nhận tội lổi để xin được tha thứ

Tội nào cũng có thể được tha thứ nếu người ta c̣n tin tưởng vào ḷng xót thương của Thiên Chúa. Vậy, nếu nhờ Thần Khí Chúa mà ta nhận biết Người là Cha nhân lành để chạy đến xin tha thứ mọi lỗi phạm v́ yếu đuối, v́ lầm lạc, th́ điều kiện để được tha thứ là phải nh́n nhận tội lỗi của ḿnh và c̣n tin tưởng vào ḷng thương xót, thứ tha này của Chúa. Nếu chối từ Thiên Chúa, thất vọng hoàn toàn về t́nh thương tha thứ của Người cũng như không c̣n tin và yêu mến Người nữa là xúc phạm nặng nề đến chính Chúa Thánh Thần là Đấng đă giúp ta nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân hậu, nhận biết công tŕnh cưú chuộc vô giá của Chúa Kitô, và giúp ta nh́n nhận tội lỗi đă phạm. Chúa Thánh Thần cũng là Đấng đă nung lửa yêu mến Thiên Chúa trong ḷng tín hữu. Do dó, xúc phạm đến Chúa Thánh Thần là bác bỏ mọi công việc Người đă làm trong linh hồn ta và trong Giáo Hội của Chúa Kitô.

Đó là lư do tại sao Chúa Giêsu đă dạy: "ai nói phạm đến Con Người (tức Chúa Giêsu) th́ được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau" (Mt 12: 32).

Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, trong Tông Thư "Dominum et Vivificantem" (Chúa là Đấng ban sự sống) cũng nói như sau về tội phạm đến Chúa Thánh Thần: "Tội phạm đến Chúa Thánh Thần không phải chỉ đơn thuần xúc phạm đến Người bằng lời nói mà hệ tại sự chối từ nhận lănh ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Thánh Thần hoạt động qua quyền lực của Cây Thập Giá" (cf. ibid. no. 46.3).

Tóm lại, tội phạm đến Chúa Thánh Thần không thể tha thứ được v́ kẻ xúc phạm đă hoàn toàn khước từ Thiên Chúa và t́nh thương tha thứ của Người. Nếu đă không c̣n tin Chúa để chạỵ đến xin Người tha thứ tội lỗi th́ làm sao thứ tha được nữa?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 

* * * * *   * * * * *